Fires

Tape & functional film, 21 - 23 de Març 2023, Amsterdam

El març vinent estarem present en una nova fira del sector, especialitzada en cintes adhesives tècniques i films.

Hi seran presents els principals proveïdors de productes químics, proveïdors d'adhesius i resines, convertidors/encunyadors, fabricants de cintes adhesives, fabricants de films funcionals i fabricants de maquinària.

Tot això per presentar les darreres innovacions destinades als sectors d'automoció, medicina, construcció, electrodomèstics, ventilació, pantalles tàctils, agricultura, electrònica, energies renovables, impressió i envasament.

Ens trobaràs al stand 213 on et podrem ampliar més informació sobre les nostres cintes adhesives tècniques.