Propietats dels adhesius acrílics

Posted Posted in Novetats del sector

Els autoadhesius acrílics estan composts de polímers reticulats. Els polímers són macromolècules en cadena i ramificacions entrellaçades formades per la repetició de monòmers mitjançant un enllaç químic fort. Aquesta característica de reticulat, fa que els autoadhesius acrílics tinguin un alt rendiment. Les característiques principals dels autoadhesius acrílics base aigua són: - Acció adhesiva immediata - […]

Packaging sostenible

Posted Posted in Novetats del sector

Un dels principals problemes mediambientals del nostre segle és la contaminació per residus plàstics. Per aquest motiu hem de conscienciar-nos a reduir el nostre consum i buscar alternatives més sostenibles. D'aquesta nova tendència ha nascut el conegut com a packaging sostenible, ecològic o verd. Alguns dels objectius del packaging ecològic són: - Disminuir l'impacte en […]

Diferències entre adhesius acrílics solvents i acrílics base aigua

Posted Posted in Novetats del sector

Els adhesius acrílics més comuns a la indústria de les cintes autoadhesives són els acrílics base solvent i els acrílics base aigua. És comú que les diferències entre aquests dos tipus d'acrílics no estiguin clares a l'hora de triar una cinta adhesiva. Els adhesius acrílics base solvent són polímers acrílics en solvents fets a partir […]