SELF Productes Autoadhesius · SELF, S.L.

self® 1370


Tipus de Cinta : Cintes Adhesives Una Cara
Tipus d'Adhesiu : Hotmelt
Tipus de Protector : Cap
Tipus de Suport : Teixit Plastificat "Cinta Americana"

Espessor (mm) :
Força Adhesiva (N/25mm) :
Temperatura (ºC) :
Ample (mm) :
Colors : Blanc, Gris, i Negre

Característiques :
  • Cinta impermeable.

Aplicacions :
  • Indicada per entroncaments, segellat de conductes, etc.

Indústries :
  • Construcció / Decoració
  • Línia Blanca