Novetats del sector

Propietats dels adhesius acrílics

Els autoadhesius acrílics estan composts de polímers reticulats.
Els polímers són macromolècules en cadena i ramificacions entrellaçades formades per la repetició de monòmers mitjançant un enllaç químic fort.
Aquesta característica de reticulat, fa que els autoadhesius acrílics tinguin un alt rendiment.
Les característiques principals dels autoadhesius acrílics base aigua són:
- Acció adhesiva immediata
- Els acrílics tenen molt bon envelliment: amb el pas del temps, l'adhesiu acrílic tendeix a tenir un millor comportament a nivell d'adhesió, cohesió i TACK
- Tenen bona resistència als raigs UV i són molt estables en ambients amb elevada humitat
- Excel·lent adherència a multitud de substrats
- Bona resistència a la calor i a les baixes temperatures (+200 C/-60 C)

Modificant i ajustant de manera personalitzada la formulació dels adhesius acrílics, s'aconsegueix una àmplia gamma de cintes autoadhesives amb diferents propietats. Resistència a altes i baixes temperatures, propietats ignifugues, adhesió sobre plastificants, resistència a l'aigua o la humitat, etc.