Política de Privacitat Avís Legal

30 setembre 2013

1. AVÍS LEGAL
El domini www.selfautoadhesivos.com és propietat de Self S.L. amb C.I.F. num.: B-08953499, domicili social i fiscal a Berguedà – Priorat, 3. Pol Ind Can Casablancas, Codi Postal 08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona. Registre Mercantil de Inscrita al Reg Merc. Barcelona, Full 71.998, Foli 108, Tom 6094, llibre 5385.2a, CIF B-08.953.499. Es pot posar en contacte amb nosaltres en el Tel (0034) 93 712 52 53 Fax. (0034) 93 721 34 13 o e-mail: self@selfautoadhesivos.com.
El titular dels drets de propietat intel·lectual del web així com el responsable del tractament de les dades de caràcter personal recollides a través del web www.selfautoadhesivos.com és Self S.L. La funció d’aquesta pàgina web és proporcionar informació sobre els serveis i productes de Self S.L.

2. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), Self SL endavant L’EMPRESA l’informa que les dades de caràcter personal proporcionades, a través del website, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades als fitxers automatitzats titularitat de L’EMPRESA, les dades consten a l’encapçalament. Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, facilitar el compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos i adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació administrativa, tècnica, organitzativa i/o comercial de forma documental i/o electrònica relacionada amb les activitats de L’EMPRESA. Els destinataris de la informació recollida seran exclusivament els propis empleats i gestor web de L’EMPRESA.

3. EXERCICI DE DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ.
Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a l’EMPRESA podran dirigir-se a l’entitat, en la seva qualitat de responsable del fitxer, per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers. Donat el caràcter confidencial de la informació, vostè no pot exercir els seus drets telefònicament, s’ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent. L’interessat podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a l’EMPRESA a l’adreça indicada a l’inici oa l’adreça de correu electrònic self@selfautoadhesivos.com.

4. MESURES DE SEGURETAT.
L’EMPRESA li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

5. PROPIETAT INTEL· LECTUAL I ÚS DELS CONTINGUTS
Per contingut s’entén el text, imatges, animacions, bases de dades, programes informàtics, i altres elements gràfics o sonors de les pàgines del seu web. Constitueix propietat intel·lectual amb caràcter general, encara que probablement també es faci referència a marques o altres signes distintius (propietat industrial) o fins i tot als noms de domini registrats al seu nom. L’EMPRESA utilitza en ocasions imatges adquirides amb llicència limitada a bancs d’imatges com Shutterstock, Inc, de les que són propietat, pel que queda prohibida la seva descàrrega, còpia o reproducció. La resta de contingut de la pàgina web www.selfautoadhesivos.com és propietat de L’EMPRESA. Queda prohibit qualsevol ús del contingut sense prèvia notificació a l’EMPRESA mitjançant el correu electrònic self@selfautoadhesivos.com.

6. ÚS DE COOKIES.
Les “cookies” constitueixen una eina utilitzada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus usuaris. Les “cookies” són missatges enviats pel servidor a l’ordinador de l’usuari, consistents en fitxers de text que s’emmagatzemen a la memòria de l’ordinador i que recullen informació relativa a les pàgines que es visiten, el temps de connexió a Internet, etc. Les “cookies” tornen a ser enviades al servidor cada vegada que l’usuari entra en aquesta pàgina. La finalitat de les “cookies” de L’ EMPRESA és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Si no desitja que s’instal·li al seu disc dur una cookie pot configurar el navegador del seu ordinador per no rebre. No obstant això, li fem notar que, en aquest cas, la qualitat del funcionament del website pot disminuir. Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals del client, ni poden llegir dades del seu disc dur, ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Els “logs” són uns arxius emmagatzemats al servidor de L’EMPRESA que registren dades sobre la seva navegació i ens permeten seguir prestant els serveis que heu demanat. Així mateix, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar en el menor termini possible.

7- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb una finalitat informativa. No constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, de manera que L’EMPRESA s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta web fora dels seus propòsits.
Els enllaços (hipervincles) o continguts de tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d’ampliar la informació dels serveis de L’EMPRESA i de nomenar la propietat de recursos tècnics utilitzats en la pàgina web. La seva inclusió no implica l’acceptació d’aquests continguts, ni l’associació de L’EMPRESA amb els responsables d’aquestes pàgines web, de manera que rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que poguessin causar-se per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers.
L’EMPRESA no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d’ altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivin de causes que escapin al seu control, pel que rebutja qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

8 – MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS
L’EMPRESA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta.

9. MENORS D’EDAT.
L’EMPRESA considera que la protecció de dades de caràcter personal és essencial, pel que en el cas que l’usuari sigui menor d’edat, aquest només podrà aportar les seves dades personals en els formularis de recollida dels mateixos, amb el previ consentiment de els pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament signat pels pares o tutors per correu certificat i amb còpia del DNI del pare o tutor signant a la direcció de l’EMPRESA dalt indicada. L’EMPRESA no respon de les dades de menors que sense poder conèixer L’EMPRESA aquest fet s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

10. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.
L’EMPRESA es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la seva Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial.