Novetats del sector

Packaging sostenible

Un dels principals problemes mediambientals del nostre segle és la contaminació per residus plàstics. Per aquest motiu hem de conscienciar-nos a reduir el nostre consum i buscar alternatives més sostenibles. D'aquesta nova tendència ha nascut el conegut com a packaging sostenible, ecològic o verd.

Alguns dels objectius del packaging ecològic són:

- Disminuir l'impacte en el medi ambient.
- Optimitzar els processos de producció per reduir els desplaçaments i emetre menys CO2.
- La possibilitat de reciclar totalment els envasos de packaging. Utilitzar doncs, materials biodegradables o compostables.
- Que el packaging sigui reutilitzable i per tant tingui diverses vides útils abans de reciclar-se.
- Utilitzar energia renovable.
- Evitar els embolcalls innecessaris.

El packaging verd utilitza materials com paper, cartró, fècula de patata, tèxtils sostenibles, etc. És cada vegada més comú trobar-nos aquests materials en l'embalatge d'ecommerce, per aquest motiu és el sector on el packaging sostenible està tenint més presència. No obstant això, s'espera que durant la pròxima dècada es puguin substituir per complet els plàstics tradicionals d'origen fòssil en la majoria de sectors i indústries.