Ús General

Cintes adhesives tècniques funcionals utilitzades per a multitud d'aplicacions com entroncaments manuals i automàtics, segellat de conductes, fixacions duradores sobre plàstics o superfícies similars, cintes per marcat, senyalització decorativa, perfileria etc.

Productes