Electrònica

Cintes adhesives tècniques per a la senyalització i encintat de cablejat, per laminació de components en TVs, pantalles, smartphones i tot tipus de dispositius electrònics.

Productes